English

پچ پنل ماژولار


پچ پنل 24 پورت ماژولار شیلددار H.D

پچ پنل 24 پورت ماژولار شیلددار H.D

این پچ پنل 19 اینچ شیلد دار بصورت Unloaded بوده با ارتفاع 1U دارای 24 پورت است با تمامی الزامات عملکرد سخت افزاری اتصالات دسته 6، 5e، 6a مطابقت دارد دوام و قابلیت اطمینان بالا می توان پشت کابل ها را به صورت اختیاری مدیریت نمود امکان شماره گذاری پورت ها وجود دارد

مشاهده جزئیات
پچ پنل 24 پورت ماژولار شیلددار زاویه دار

پچ پنل 24 پورت ماژولار شیلددار زاویه دار

این پچ پنل 19 اینچ شیلد دار بصورت Unloaded بوده و دارای زاویه جهت مدیریت مناسب پچ کورد می باشد، با ارتفاع 1U دارای 24 پورت است با تمامی الزامات عملکرد سخت افزاری اتصالات دسته 6، 5e، 6a مطابقت دارد دوام و قابلیت اطمینان بالا می توان پشت کابل ها را به صورت اختیاری مدیریت نمود ...

مشاهده جزئیات