English

Cat.5e


کیستون شبکه Cat.5e  بدون شیلد 180 درجه

کیستون شبکه Cat.5e بدون شیلد 180 درجه

کیستون شبکه Cat.5e برند Sky Communications  بدون شیلد 180 درجه کیستون شبکه Cat.5e با زاویه ۱۸۰ درجه مناسب برای نصب سریع  وآسان در داخل پریز و پچ پنل کیستون بدون شیلد   Cat.5e  Sky Communications  دارای پین آبکاری شده از 50 میکرون طلا بر روی 100 ...

مشاهده جزئیات

Cat.6


کیستون شبکه Cat.6  بدون شیلد 180 درجه

کیستون شبکه Cat.6 بدون شیلد 180 درجه

کیستون شبکه Cat.6 برند Sky Communications  بدون شیلد 180 درجه کیستون شبکهSky Communications Cat.6 با زاویه ۱۸۰ درجه مناسب برای نصب سریع  وآسان در داخل پریز و پچ پنل کیستون بدون شیلد   Cat.6  Sky Communications  دارای پین آبکاری شده از 50 میکرون طلا بر روی ...

مشاهده جزئیات
کیستون شبکه Cat.6 شیلددار 180 درجه

کیستون شبکه Cat.6 شیلددار 180 درجه

کیستون شبکه Cat.6 برند Sky Communications  شیلددار 180 درجه کیستون شبکهSky Communications Cat.6 با زاویه ۱۸۰ درجه مناسب برای نصب سریع  وآسان در داخل پریز و پچ پنل کیستون بدون شیلد   Cat.6  Sky Communications  دارای پین آبکاری شده از 50 میکرون طلا بر روی ...

مشاهده جزئیات